Vi har vuxit – nu byter vi namn till Minerva. Ugglegård har allt mera kommit att en bli expertbaserad organisation som arbetar på uppdrag av allt fler uppdragsgivare i samhället. Vi vill markera detta med ett namnbyte, Minerva. Minerva som var visdomen och strategins gud enligt den grekiska mytologin omfamnar vår bild om vart vi är på väg. Besök oss på www.minervakompetens.se