Vår ambition är att hjälpa de som hjälper

Vår målsättning är att utveckla och förbättra socialt arbete. Om människor får rätt hjälp, i rätt tidpunkt, sparar man även deras tid, samhällets resurser och undviker onödigt mänskligt lidande. Att tänka förebyggande och hållbart kring socialt arbete är centralt – hur skapar man goda förändringar som består? Alla våra verksamheter bygger på en bred och relevant kompetens, systematisk kvalitet och tilltro till människans förändringsförmåga. Läs mer om våra verksamhetsdelar och kontakta oss om du har frågor eller funderingar.